— 3. Vodní elektrárny —

Dochované technické skvosty našich předků

Už naši předci dobře věděli, jak využít energii šumavských vod. Vždyť na každém potoce stály, mnohdy těstě za sebou, mlýny, soustruhárny, hamry nebo vodní pily. Dnes můžeme obdivovat zejména ty největší vodní díla a jejich souhlad s přírodou. Zveme Vás tedy na vybraná z nich.


Elektrárna Vydra

Stavba elektrárny byla zahájena v roce 1937 podle projektu Ing. Karla Koseka,  v roce 1939 byla zprovozněna jako průtočná a do provozu byla plně uvedena v roce 1942. Vodu přivádí do elektrárny historický 13,6 km dlouhý Vchynicko-Tetovský kanál, ye kterého je u Mechova voda odváděna podzemním přivaděčem do akumulační nádrže o objemu 67 000 m3 u osady Sedlo. Ve strojovně pracují dvě turbosoustrojí skládající se z Francisovy horizontální turbíny a třífázového generátoru o výkonu 3,2 MW.

Poloha: 49.1054622N, 13.4931175E

Nadmořská výška: 645 m n.m.

Výchozí bod: Čeňkova Pila - parkoviště, autobus

Vzdálenost od výchozího bodu: 250 m / 3 min pěšky

Kam dál?: Doporučujeme navštívit Povydří, Infocentrum Šumavská energie nebo Vchynicko-Tetovský kanál a Hauswaldskou kapli nad kanálem

Gastronomie: Restaurace Bystřina, Hotel Srní


Elektrárna Čeňkova Pila

stojí na místě, odkud se dříve plavilo dřevo převážně do Dlouhé Vsi, kde se pak zpracovávalo na pile nebo vázalo do vorů. Nedaleko vystavěl svou pilu a sklady na dřevo pražský podnikatel Čeněk Bubeníček (1807-1888). Původně byla označována jako Bubeníčkova pila, až později se ujalo označení Čeňkova. V roce 1908 prošla pila modernizací a byla zde instalována tři vodní kola. V roce 1912 vystavělo město Kašperské Hory tuto malou vodní elektrárnu, jejíž strojní část je vybavena horizontální Francisovou turbínou od firmy J. M. Voith AG. Generátor o výkonu 96 kW dodala firma Brown-Boweri Wien. Voda je přiváděna původním náhonem pily, který cca 50 m před budovou přechází ve vantroky. Trasa je vhodná pro kočárky.

Poloha: 49.1098136N, 13.4925703E

Nadmořská výška: 630 m n.m.

Výchozí bod: Čeňkova Pila - parkoviště, autobus

Vzdálenost od výchozího bodu: 400 m / 6 min pěšky

Kam dál?: Doporučujeme navštívit Povydří nebo Infocentrum Šumavská energie

Gastronomie: Restaurace Bystřina


Elektrárna Čertovo jezero

využívá vodu z největšího jezera v Čechách - Černého jezera, kterou přivádí potrubí o délce 1007m a spádu 237,7m. Stavba náročného díla v obtížných přírodních podmínkách probíhala v roce 1929-1930 a trvala pouze rok a tři čtvrtě. Investorem byly Západočeské elektrárny, projektantem a dodavatelem technologie Škodovy závody v Plzni. Elektrárna byly projektována do roku 1960 provozována jako přečerpávací, přičemž zásoba vody ve spodní nádrži umožňovala čerpat 10 hodin denně a vyrábět elektřinu 5 hodin denně. Ve strojovně najdete Peltonovou turbínou vyrobenou ve Škodových závodech v Plzni na společném hřídeli s motorgenerátorem Škoda o výkonu 1,5 MW. Tato elektrárna není běžně přístupná, jelikož je dálkově obsluhovaná. Pokud budete mít štěstí, můžete zde v ranních hodinách potkat obsluhu elektrárny.

Poloha: 49.1918158N, 13.2076056E

Nadmořská výška: 730 m n.m.

Výchozí bod: doporučujeme dojet až k elektrárně

Kam dál?: Černé jezero, Brčáník

Gastronomie: Restaurace Karl na Špičáckém sedle