— 1. Šumavská jezera —

Unikátní ledovcová jezera

V našem prvním tipu na výlet vám doporučujeme hned všech pět jezer na české části Šumavy.

Všechna zdejší jezera vznikla při postupném tání ledovců, které se vytvořily koncem třetihor při ochlazení klimatu ve střední Evropě na úbočí šumavských svahů. Tající ledovce tlačily před sebou množství kamene a štěrku, z nichž se pod svahy utvořili mohutné hráze (morénové kary). Ty zadržely vodu odtávající z ledovců na konci doby ledové. Dnes jsou jezera napájena jak spodními prameny, tak ostatními přítoky.


Čertovo jezero (1030 m n.m., 10,33 ha, hloubka 36,5 m)

Spolu s Černým jezerem je součástí Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero. Černé jezero patří do povodí Severního moře, voda z Čertova jezera teče do Dunaje a následně do Černého moře. Trasa je vhodná pro kočárky.

Poloha: 49.1652458N, 13.1998789E

Výchozí bod: Špičácké sedlo - parkoviště, autobus 

Vzdálenost od výchozího bodu: 2,4 km / 50 min pěšky po žluté značce

Kam dál?: Doporučujeme navštívit i nedaleké Černé jezero (není vhodné pro kočárky)

Gastronomie: Restaurace Karl, Špičák 144


Černé jezero (1008 m n.m., 18,4 ha, hloubka 40,6 m)

je největší karové ledovcové jezero na Šumavě a zároveň i největší jezero v České republice.
Nachází se 6 km severozápadně od Železné Rudy, méně než 1 km od česko-německé státní hranice. Spolu s Čertovo jezerem je součástí Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero. Voda z jezera odtéká Černým potokem do řeky Úhlavy, a dále pak do Berounky, Vltavy a Labe. Trasa je vhodná pro kočárky a vozíky.

Poloha: 49.1812253N, 13.1857425E

Výchozí bod: Špičácké sedlo - parkoviště, autobus

Vzdálenost od výchozího bodu: 3,6 km / 60 min pěšky po žluté značce

Kam dál?: Doporučujeme navštívit i nedaleké Čertovo jezero (není vhodné pro kočárky)

Gastronomie: Restaurace Karl, Špičák 144

Jezero Laka (1096 m n.m., 2,5 ha, hloubka 3,9 m)

je nejvýše položené jezero na Šumavě. Dno jezera je rašelinové. Po hladině plavou ostrůvky organogenního původu porostlé vegetací rašeliníkem, suchopýru, ostřice, borůvek a brusinek. Jezero bývalo zarybněno pstruhy.  Před rokem 1989 stála na břehu jezera kasárna pohraniční stráže. Trasa je vhodná pro kočárky.

Poloha: 49.1115675N, 13.3293972E

Výchozí bod: Nová Hůrka - parkoviště, autobus

Vzdálenost od výchozího bodu: 4,3 km / 90 min pěšky po modré značce

Kam dál?: Cestou navštívíte hrobku rodu Ábelé na Hůrce - významné sklářské rodiny

Gastronomie: Pension pod Hůreckým vrchem, Nová Hůrka 242

Prášilské jezero (1080 m n.m., 3,7 ha, hloubka 15 m)

Nachází se v ledovcovém karu a je hrazeno 9 m vysokým valem žulových balvanů a dvěma staršími morénovými valy. Na hrázi vás téměř vždy přivítají kachny. Doporučujeme návrat po pěší červené značce do Prášil.

Poloha: 49.0754717N, 13.4012153E

Výchozí bod: Prášily-Slunečná - parkoviště, autobus

Vzdálenost od výchozího bodu: 3,7 km / 80 min pěšky po žluté na Slunečnou, zelené na rozcestí Liščí díry a červené

Kam dál?: Cestu si můžete prodloužit na známý vrchol Poledník 1315 m .n.m. - celkem 14 km, převýšení 431 m

Gastronomie: Hostinec U Michala, Prášily 111

Plešné jezero (1090 m n.m., 7,5 ha, hloubka 18,3 m)

V minulosti bylo toto jezero používáno jako retenční nádrž pro Schwarzenberský plavební kanál. Pod jezerem se nachází výrazné kamenné moře. Koncová hráz dosahuje výšky 30-40 m.  Z dob ranné turistiky (od r. 1911) zde stávala turistická chata, později kasárna pohraniční stráže. Objekt byl v r. 1989 demoličně odstraněn.

Poloha: 48.7775469N, 13.8676142E

Výchozí bod: Nová Pec - parkoviště v osadě Jelení Vrchy 

Vzdálenost od výchozího bodu: 6,3 km / 120 min pěšky po modré na Hučinu, dále po zelené

Kam dál?: Nechte se odvézt Zelenými autobusy z Nové Pece do Jeleních Vrchů a od jezera se vraťte zpět pěšky do Nové Pece.

Gastronomie: Restaurace Welness Hotel Marlin, Nové Chalupy 1, Nová Pec