Míříme vysoko, ale věříme, že to společně dáme :-) ...

— NAŠE CÍLE —

 • Širší popularizace, zvýšení atraktivity a presentace kulturního, přírodního a historického bohatství Šumavy a jejího předhůří na České, Bavorské i Rakouské straně
 • Špičková propagace našich pohraničních hor jako jedinečné přírodní a turistické oblasti

 • Přinášet perfektní destinační servis pro návštěvníky Šumavy

 • Být spolehlivým partnerem pro místní iniciativy, spolky, služby, státní i komunální sféru.

 • Spolupráce a sdružování se se subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru

 • Přeshraniční spolupráce

 • Provoz informačního střediska

 • Podpora tradičních místních živností

 • Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny

 • Presentace cílů a smyslu ochrany životního prostředí, přírody a krajiny ve vztahu k trvale udržitelnému životu místního obyvatelstva a trvale udržitelnému turismu

 • Přejeme úspěch i ostatním.

 • Na spolehlivosti si zakládáme. Držíme slovo!

— CERTIFIKACE —

Naše služby necháváme certifikovat


- Certifikáty ke stažení -