Páté podzimní sklářské setkání na Šumavě 2019

21.10.2019

Sklářská tradice na Šumavě v pojetí mladých umělců

Letos se již popáté se od 18. - 20. října 2019 setkali mladí sklářští umělci z různých zemí na mezinárodním sklářském sympoziu v Anníně u Sušice. Tato podzimní sklářská setkání se stala již tradicí a každoročně lákají do annínského údolí stovky návštěvníků obdivující tradiční šumavské řemeslo.
První takové setkání se uskutečnilo v roce 2015 a bylo zaměřené jen na broušené dekory. O rok později, když se po desítkách let v Anníně znovu rozhořel oheň ve sklářské peci, tak zde již mladí designéři a designérky realizovali své projekty v huti i v brusírně a dalších provozech. A tak tomu bylo i v dalších letech.
Studenti středních i vysokých sklářských škol zde vždy mají volné tematické zadání, které ve svých pracích ztvárňují. A v tomto roce měli podle svých představ v užitkovém skle či volné tvorbě vyjádřit téma "Ruce podané k přátelství". A tak návštěvníci mohli vidět, jak se již připravené projekty studentů sklářských oborů z Obchodní akademie, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště z Třeboně a ze Sklářské školy ze Zwieselu proměňují v reálné skleněné předměty. Při uskutečňování jejich představ jim zde pomáhají zkušené a šikovné ruce sklářů a brusičů ze Šumavy. Z propojení řemeslné zkušenosti a mladé invence vznikají krásné věci.

A jako obvykle na sympoziích je to o pokusech s novými postupy, kombinacemi technik, dekory a podobně. Jsou to chvíle napětí, jak vše dopadne. Sympozia jsou o hledání a to, co se na nich děje, je zcela neopakovatelné a nesdělitelné. Tyto jedinečné chvíle napětí a dramatických momentů zde měl příležitost vidět každý, protože sympozium bylo po celou dobu konání otevřené veřejnosti. Byl zde také prostor k neformálním setkáním s žáky škol a jejich učiteli.
Sympozium mělo také bohatý doprovodný program - přímo na sympozium je připravena zábavně-poznávací hra pro děti s malými odměnami, dále jsou to komentované prohlídky pohřební kaple rodiny Schmidů nad sklárnou včetně večerního koncertu k uctění památky annínských sklářů, ukázky podmalby na skle, seznámení s projektem oživení výroby pateříků a další.
Výrobky ze sympozia budou presentovány na výstavách a později také stálé výstavě uměleckých prací vzniklých právě na annínských symposiích.


Sympozium jsme letos mohli uspořádat díky podpoře z Dispozičního fondu EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj.